Team

De Stichting Ko van de Ree werd opgericht op 16 juli 2009 en heeft tot doel het beheren van de kunstcollectie, vooral door er meer bekendheid aan te geven. De stichting doet dit o.m. door het tentoonstellen van de kunstcollectie of delen daarvan, het uitgeven van brochures of andere schriftdragers en het in stand houden van een website. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Saskia van de Ree (voorzitter) en Jop Mendelts (penningmeester).

ANBI

De belastingdienst verleende op 16 november 2010 de ANBI-status aan de stichting en wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2010. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Alleen instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. De stichting vroeg de ANBI-status in 2010 aan bij de Belastingdienst.


Klik HIER voor de jaarverslagen

Marieke van de Ree

Voorzitter


Marieke van de Ree (voorzitter), oudste dochter van Ko van de Ree, heeft meer dan 25 jaar ervaring in advieswerk, projectmanagement en acquisitie, zowel in het bedrijfsleven als in maatschappelijke sectoren (onderwijs, zorg en kunstensector). Zij is zelfstandig schrijver, documentairemaker en kunstliefhebber.

Jop Mendelts

Penningmeester


De heer Jop Mendelts (penningmeester), benoemd notaris te Voorhout, was de stichting al bijzonder behulpzaam bij haar oprichting, de overeenkomst met Ko van de Ree waarin deze laatste zijn collectie onder de hoede van de stichting toevertrouwt en de opstelling van het testament. Zijn langdurige interesse in de persoon en de werken van Ko van de Ree hebben hem zijn vertrouwen doen winnen. Jop Mendelts heeft zich ruimhartig bereid verklaard zijn jarenlange ervaring op onder meer het terrein van erfrecht ter beschikking te stellen aan de stichting.

Reacties zijn gesloten.